Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Glistak

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33835689
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 475/18 sprawa z wniosku Roberta Glistak przy uczestnictwie Włodzimierza Glistak, Rafała Glistak oraz Hieronima Hunkiel o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Glistak, synu Józefa i Marii urodzonym w dniu 8 lipca 1944 w Libiążu, ostatnio zamieszkałym w Libiążu, zmarłym w Chrzanowie w dniu 24 lutego 2018 roku. W skład spadku wchodzi nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1C/00045491/7
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Józefa Glistak, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku i wskazały swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33835689
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne