Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Brodzińskim

warmińsko-mazurskie, Bartoszyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33840784
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
11-200 Bartoszyce
Ulica
Warszawska 3

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, pod sygn. akt I Ns 256/17 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Janie Brodzińskim, synu Stanisławy, urodzonym 25 października 1946 r. w miejscowości Kotowy, ostatnio stale zamieszkałym w Bartoszycach, zmarłym dnia 10 grudnia 2015 r. w Bartoszycach.
W skład spadku po wyżej wskazanym spadkodawcy wchodzi:
- udział 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, dla której to Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1Y/00023499/1;
- udział 3/156 części we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, dla której to Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1Y/00013647/1;
- udział 3/78 części we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, dla której to Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1Y/00013649/5.
Sąd Rejonowy w Bartoszycach wzywa spadkobierców Jana Brodzińskiego, którzy nie biorą jeszcze udziału w toczącym się postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33840784
drukuj ogłoszenie