Ogłoszenie

Obwieszczenie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33840785
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 255/18, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Kępie (Stanisław Kępa), mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Lublinie, zmarłym w dniu 20 września 2015 roku w Lublinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. W skład spadku wchodzi m.in. zadłużenie wobec Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu.
33840785
drukuj ogłoszenie