Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Sobolewskiej

warmińsko-mazurskie, Bartoszyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33841296
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
11-200 Bartoszyce
Ulica
Warszawska 3

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Bartoszycach pod sygn. akt I Ns 2460/16 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Wiesławie Sobolewskiej, córce Władysława i Genowefy, urodzonej 28 czerwca 1955 r. w miejscowości Sępopol, ostatnio stale zamieszkałej w Bartoszycach, zmarłej dnia 6 marca 2015 r. w Bartoszycach.
W skład spadku po wyżej wskazanej spadkodawczyni wchodzi:
- lokal mieszkalny położony w miejscowości Bartoszyce, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach prowadzi księgę wieczystą nr OL1Y/00029953/4.
Sąd Rejonowy w Bartoszycach wzywa spadkobierców Wiesławy Sobolewskiej, którzy nie biorą jeszcze udziału w toczącym się postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33841296
drukuj ogłoszenie