Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po Dziunisławie Mąkol

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33841305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie oznaczone sygn. akt I Ns 825/18 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze we Włocławku o stwierdzenie nabycia spadku po Dziunisławie Mąkol, córce Stanisława i Marii, urodzonej w dniu 26 lutego 1947 roku w miejscowości Kamionka, zmarłej w dniu 4 września 2017 roku we Włocławku w swoim ostatnim miejscu zamieszkania. W skład spadku po zmarłej wchodzi między innymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego we Włocławku. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swe prawa do spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy, gdyż w przeciwnym razie Sąd pominie ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33841305
drukuj ogłoszenie