Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33842854
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Biskupa I. Świrskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Siedlcach I Wydziale Cywilnym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 274/18 toczy się postępowanie z wniosku Marka Stanisława Jagielaka i Hanny Jagielak o stwierdzenie zasiedzenia niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa, w gminie Zbuczyn, powiat siedlecki, w jednostce ewidencyjnej 142613_2, obręb 18 Krzesk - Królowa Niwa, na działce o nr ewidencyjnym 271 o powierzchni 0,87 ha, dla której to nieruchomości nie jest urządzona księga wieczysta i na którą to nieruchomość wydany został akt własności ziemi na rzecz Mariana Danielaka.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Mariana Danielaka, syna Stanisława i Marianny, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie pominięci zostaną w toczącym się postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33842854
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne