Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Jarosława Dyduły o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33842945
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 1703/17/K toczy się postępowanie z wniosku Jarosława Dyduły przy uczestnictwie Barbary Kubicy, Stanisława Bogusza, Emilii Gębki, Marii Dyby, Józefa Ryby, Władysławy Król, Mariana Króla, Tadeusza Króla i Jana Króla o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Rudnie składających się z działek nr:
- 643, powstałej z parceli I. kat. 629, objętej lwh 415,
- 651, powstałej z parcel I. kat. 631/5 i 630, objętych KW nr KR2K/00013541/5,
- 690, powstałej z parcel I. kat. 726/1 i 725/1, objętych lwh 408, 726/2, objętej lwh 415, 725/2, 726/3, 102/3 i 102/2 objętych lwh 406,
- 699, powstałej z parceli I. kat. 704/2, objętej lwh 415,
- 695, powstałej z parcel I. kat. 718/2 i 718/4, objętych lwh 415, 718/3, objętej lwh 409, 718/1 i 719/2, objętych lwh 412, 721/1 i 722 objętych KW nr KR2K/00013594/1.
Wykazy hipoteczne lwh 406, 408, 409, 412 i 415 "Rudno" uległy zniszczeniu.
W KW nr KR2K/00013541/5 własność wpisana jest na rzecz Ludwika Dębskiego, Jana Króla, Władysławy Król, Stefanii Gawędy, Józefa Szczurka i Macieja Dębskiego.
W KW nr KR2K/00013594/1 własność wpisana jest na rzecz Anny Dziubowej, Karola Dziuby, Julii Dziubowej, Pawła Rysia, Stanisławy Bogusz, Bronisławy Żbik oraz Józefa Szczurka.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawo do przedmiotu zasiedzenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
33842945
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne