Ogłoszenie

Wniosek o uregulowanie własności nieruchomości.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33843831
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 888/18 toczy się postępowanie z wniosku Ludwiki Moskal o uregulowanie własności nieruchomości (uwłaszczenie) położonej w Pyzówce, oznaczonej jako działka ewid. nr 1746/3 o pow. 0,2520 ha, odpowiadającej pgr. l. kat.: 1746/3, obj. KW NS1T/00024285/9, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Władysława Czerwińskiego, s. Władysława i Katarzyny, oraz Joanny Czerwińskiej, c. Władysława i Ludwiki, na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej, oraz 1747/1, 1748/3, obj. KW NS1T/00007519/4, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Franciszka Kulaka, s. Jana i Anny, Wojciecha Łysy, Stanisława Wrzaszczaka, s. Jana i Anieli.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Wojciecha Łysy, to jest Antoninę Łysy, Stanisława Łysy, Józefa Łysy, Bronisława Łysy i Karola Łysy, bądź spadkobierców wyżej wymienionych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33843831
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne