Ogłoszenie

Ogłosznie sądowe

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33842337
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Siedlcach pod sygn. akt I Ns 655/17 toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Plichty i Renaty Plichty o zasiedzenie nieruchomości, obejmującej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów nr 272 o pow. 0,1833 ha oraz 273 o powierzchni 0,5747 ha położonej miejscowości Stare Iganie gmina Siedlce, dla której prowadzona jest księga wieczysta SI1S/00121520/5 będącej niegdyś we władaniu Bolesławy Gozdek, a aktualnie w posiadaniu wnioskodawców Wiesława Plichty i Renaty Plichty i wzywając wszystkich zainteresowanych, a w szczególności, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do powyższej nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich praw w toku postępowania
33842337
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne