Ogłoszenie

Sprawa o nabycie własności gruntu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33845100
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-967 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA - V WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział V Cywilny pod sygnaturą V Ns 546/17 toczy się postępowanie z wniosku Jana Adama Podejmy i Bożeny Podejmy o stwierdzenie, że z dniem 10 września 2013 roku wnioskodawcy Jan Adam Podejma i Bożena Podejma na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, nabyli własność gruntu (nieruchomości) położonej w Luboniu o łącznej powierzchni 0,0200 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00055361/9 graniczącą bezpośrednio wzdłuż z działką 163/3, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00076857/6 wydzielonej geodezyjnie na mapie zasadniczej dla celów projektowych jako działka 130 A przez uprawnionego geodetę i wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego starostwa poznańskiego pod numerem P.3021.2017
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu celem wykazania swego prawa do wyżej opisanej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo nie wykaże swego prawa własności sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na rzecz wyżej wskazanych wnioskodawców"
33845100
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne