Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

mazowieckie, Łagów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33845140
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-025 Łagów
Ulica
Rynek 62
Osoba kontaktowa
GMINA ŁAGÓW

SzczegółyBurmistrz Miasta i Gminy w Łagowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Łagów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone nr: 2005/19,2005/20,2005/37,2007,2005/18,2445/4,2005/21,2005/25,391/3 i 2008/1 o łącznej powierzchni 1,0701 ha.
Przetarg odbędzie się dnia 12.12. 2018 r o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie ul. Rynek 62.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto: BS Ostrowiec Świętokrzyski O/ Łagów Nr 45850700042006600000680002 w terminie do dnia 6 grudnia 2018r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane konto.
Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe ogłoszenie na stronie internetowej urzędu www.lagowgmina.ploraz w BIP.
33845140
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne