Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Ewy Cugier i Krzysztofa Cugiera o zasiedzenie nieruchomości

wielkopolskie, Kościan

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33845600
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-000 Kościan
Ulica
Pl. Niezłomnych
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KOŚCIANIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 242/17 toczy się z wniosku Ewy Cugier i Krzysztofa Cugiera postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej działkę nr 459 o powierzchni 0.00.90 ha, opisanej w księdze wieczystej PO1K/00014138/6 Sądu Rejonowego w Kościanie, i działkę nr 458 o powierzchni 0.76.00 ha, opisanej w księdze wieczystej Turew wykaz 55.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili swój udział w sprawie, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33845600
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne