Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wydłużenie naboru wniosków na wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33847936
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyWydłużenie naboru wniosków na wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
Oś priorytetowa 1 "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"
Działanie 1.1 "Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki"
Nabór nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/18
Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.
Dla kogo?
Uprawnionymi do składania wniosku są:
1. Jednostki naukowe i ich konsorcja;
2. Uczelnie wyższe;
3. Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa).
Na co?
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest:
Wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją "infrastruktury badawczej" z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego.
Kiedy:
Nabór od 29 czerwca 2018 r. od godziny 7.30 do 30 listopada 2018 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
33847936
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne