Ogłoszenie

Obwieszczenie

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33847642
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SIERPCU

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Alicja Peda mający siedzibę w Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 29A/13 (tel. 24 275-14-23)
na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 06-12-2018r. o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę przy Wiosny Ludów 1 w sali nr 22
odbędzie się druga licytacja nieruchomości
działka gruntu nr 1884/9 o pow. 0,1735ha zabudowana: - budynkiem mieszkalnym (w trakcie budowy), 7-izbowym, parterowym z poddaszem, bez piwnicy o pow. użytkowej 240m?
- budynkiem gospodarczym, murowanym o pow. użytkowej 11,30m?
położonej: 09-200 Sierpc, Staszica,
dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00019265/5
Suma oszacowania wynosi - 317 000,00 zł
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi - 211 400,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest - 31 700,00 zł
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
89 2030 0045 1110 0000 0196 6730 do dnia 05.12.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W/w nieruchomość można oglądać w terminie 21.11.2018r.-06.12.2018r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie
w Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33847642
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne