Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33848368
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1079/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Czarny Dunajec o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Cichem obr. 0002 o pow. 0,5827 ha, oznaczonych jako: dz. ewid. 18223 o pow. 0,3949 ha - dr powstała z części p.gr.l.kat. 17028 - Lwh 514 - ump, części p.gr.l.kat.17097/1 - Lwh 683 - ump, części p.gr.l.kat. 17097/2 - Lwh 679 - ump, części p.gr.l.kat. 17027/1 - Lwh 514 - ump, części p.gr.l.kat. 17098/2 Lwh 679 - ump, p.gr.l.kat. 17102/1 - Lwh 679 - ump, p.gr.l.kat. 17102/2 - KW NS1T/00009412/8, p.gr.l.kat. 17101/7 - KW NS1T/00009412/8, p.gr.l.kat. 17106 - KW NS1T/00009411/1, części p.gr.l.kat. 17107 - Lwh 679 - ump, części p.gr.l.kat. 17118 - Lwh 679 - ump, p.gr.l.kat. 17116/8 - KW NS1T/00009412/8, p.gr.l.kat. 17110 - KW NS1T/00009412/8, p.gr.l.kat. 17116 - KW NS1T/00009411/1, p.gr.l.kat. 17110/6 - KW NS1T/00009411/1, części p.gr.l.kat. 17135/3 - Lwh 795 - ump, p.gr.l.kat. 17135/76 KW NS1T/00017639/4, części p.gr.l.kat. 17191 - Lwh 521, c.d. KW 186/B - zaginiona, części p.gr.l.kat. 17198/2 - Lwh 524 - ump, części p.gr.l.kat. 17198/1 - Lwh 1430 - brak, części p.gr.l.kat. 17254 - Lwh 1463 - brak, p.gr.l.kat. 17248/37 - KW NS1T/00024651/6, części p.gr.l.kat. 17248/2 - Lwh 685 - ump, części p.gr.l.kat. 17258/4 - Lwh 670 - ump, p.gr.l.kat. 17258/5 - Lwh 671 - ump, części p.gr.l.kat. 17308/1 - Lwh 519 - ump, części p.gr.l.kat. 17312/1 - Lwh 686 - ump, części p.gr.l.kat. 17312/15 - Lwh 1004 - ump, części p.gr.l.kat. 17317/7 - Lwh 1365 - brak, części p.gr.l.kat. 17317/5 - Lwh 525 - ump, części p.gr.l.kat. 17318/1 - Lwh 525 - ump, dz. ewid. 18224 o pow. 0,1590 ha - dr powstała z p.gr.l.kat. 17248/36 KW NS1T/00024651/6, części p.gr.l.kat. 17248/2 - Lwh 685 - ump, p.gr.l.kat. 17248/35 KW NS1T/00024651/6, części p.gr.l.kat. 17248/4 - Lwh 685 - ump, p.gr.l.kat. 17248/33 KW NS1T/00024651/6, części p.gr.l.kat. 17248/6 - Lwh 685 - ump, p.gr.l.kat. 17248/29 KW NS1T/00024651/6, części p.gr.l.kat. 17248/8 - Lwh 685 - ump, części p.gr.l.kat. 17246 - Lwh 685 - ump, dz. ewid. 18225 o pow. 0,0288 ha - dr powstała z p.gr.l.kat. 17412/5 - Lwh 529 - ump, części p.gr.l.kat. 17426 - Lwh 1453 - brak, części p.gr.l.kat. 17429/3 - Lwh 531 - ump, części p.gr.l.kat. 17564/1 - Lwh 531 - ump.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza Władysława Marusarz, Franciszka Marusarz, Jana Marusarz, Jędrzeja Marusarz, Reginę Marusarz, Władysława Piczura, Agnieszkę Granat, Jana Gądek, Wojciecha Gądek, Józefa Gądek, Katarzynę Piczurową, Jędrzeja Gądek, Katarzynę Pieczurową, Józefa Pieczura, Wincentego Pieczura, Agnieszkę Styrczula, Marię Kęsek, Franciszka Klejka, Reginę Pabin, Józefa Pabin, Annę Pabin, Katarzynę Klejkową, Jana Krzysiak, Reginę Matejową, Jędrzeja Piczura, Katarzynę Piczurową, Józefa Piczura, Wincentego Piczura, Reginę Gadek, Agnieszkę z Gądków Granat, Katarzynę z Gądków Piczura, Katarzynę z Gądków Pieczurową, Józefa Piczura Gądek, Wincentego Piczura Gadek, Macieja Staszel "Oklapka", Władysława Łowisz, Annę ze Staszlów Gromską, Ludwinę z Rebidasów Staszel, Marię z Reczków Marusarz 2 Staszel, Józefa Szczechowicz, Andrzeja Marusarz, Marię z Reczków Marusarzową, Grzegorza Łowisz syna Jana, Marię z Paleniców Krzysiak, Józefa Gubała, Rozalię Gubała, Grzegorza Łowisz syna Jana, Marię z Paleniców Krzysiak, Józefa Gubała, Rozalię Gubała, Grzegorza Łowisz, Klarę Łowisz, Katarzynę Łowisz, Zofię Łowisz, Jana Stękała, Michała Stękała, Józefa Stękała, Jakuba Stękała, Jakuba Pabin, Agnieszkę z Łasiaków Stękała, Marię ze Stękałów Ratułowską, Katarzynę Obrochta, Mariannę Obrochta, Reginę Obrochta, Szymona Obrochta, Jana Chrobak s. Jędrzeja, Katarzynę ze Styrczulów Chrobak, Rozalię ze Sty Styrczułów Fit, Jacentego Stryczula, Józefa Stoch, Reginę Zawodniak, Katarzynę z Matejów Gromską, Annę Gromską, Józefę Gromską, Teklę Gromską, Bronisławę Gromską, Józefa Gromskiego, Antoniego Gromskiego, Wincentego Gromskiego, Annę ze Staszlów Gromską, Jana Gromskiego, Ludwikę z Gromskich Bzdykową, Józefa Bzdyk, Stanisława Bzdyk, Jana Bzdyk, Franciszka Bzdyk, Marię Bzdyk, Walentego Bzdyk, Andrzeja Bzdyk, Annę z Kamińskich Gromską lub ich następców prawnych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Nowym Targu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33848368
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne