Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33848639
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółySygn. akt XI Ns 428/18
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o uregulowanie prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1121 o powierzchni 0,23 ha, nr 1200 o powierzchni 0,19 ha i nr 1179 o powierzchni 0,22 ha - położonych w Brzezówce, gminie Hyżne, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim.
Działka ewidencyjna nr 1121 położona w Brzezówce, powstała z pgr 901/9 - powstałej z podziału pgr 901/9, objętej Lwh 63, gm. kat. Brzezówka.
Działka nr 1200 położona w Brzezówce, powstała z części pgr 921/1 (powstałej z podziału pgr 921, objętej Lwh 63, gm. kat. Brzezówka) oraz z pgr 910/2, pgr 923/1 i pb 98, objętych Lwh 63, gm. kat. Brzezówka.
Działka nr 1179 położona w Brzezówce, powstała z pgr 909/1 i części pgr 908/7, objętych Lwh 63, gm. kat. Brzezówka.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
33848639
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne