Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Wiesława Milera o zasiedzenie nieruchomości

wielkopolskie, Kościan

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33849181
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-000 Kościan
Ulica
PL. Niezłomnych
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KOŚCIANIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 208/18, z wniosku Wiesława Milera toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki nr 703/5 i 703/6, położonej w Kiełczewie i opisanej w księdze wieczystej KW Kiełczewo Wykaz 21 Sądu Rejonowego w Kościanie.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili swój udział w sprawie, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33849181
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne