Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33849531
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE:
Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu - Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Rzeszowa o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1083/42 o pow. 0,5642 ha położoną w obr. nr 207 w m. Rzeszów, objętej dawną księgą wieczystą LHW nr 2599 gm. kat. Rzeszów.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do powyższej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33849531
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne