Ogłoszenie

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

mazowieckie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33849581
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 205/18 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Zamek" w Ciechanowie o stwierdzenie nabycia spadku po Albinie Bartołd z d. Żółtańskiej c. Józefa i Teodozji, zmarłej dnia 11 lutego 2017 r. w Ciechanowie, ostatnio stale zamieszkałej w Ciechanowie. W skład spadku wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego nr 34 położonego w Ciechanowie przy ul. Gwardii Ludowej WRN 20.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Joannę Bartołd lub jej zstępnych, by w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane.
33849581
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne