Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia działki położonej w Konstancinie Jeziorna przy ul. Jśminowej 46.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33850101
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 903/17 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Derwińskiej z udziałem Teresy Witkowskiej, Marka Zwierzchowskiego, Teresy Surmy, Anny Górskiej, Zbigniewa Korczaka, Piotra Zbyszyńskiego, Stanisława Barana i Andrzeja Malika o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Janiny Puchały i Mariana Puchały - działki ewidencyjnej nr 67 o pow. 0,0518 ha położonej w Konstancinie Jeziorna przy ul. Jaśminowej 46, województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Konstancin Jeziorna, obręb 03-28, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy do Sądu i udowodnili swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33850101
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne