Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym toczy się postępowanie o nabycie spadku po Stanisławie Wiśniewskim zmarłym 08.06.1987 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33850123
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15a
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI PÓŁNOC II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 701/17, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Wiśniewskim (synu Ludwiki i Heleny) zmarłym w dniu 8 czerwca 1987 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 34 m. 17. W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy alei Generała Antoniego Chruściela "Montera" nr 38, stanowiąca działkę o nr. ewidencyjnym 44 w obrębie 3-09-27. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33850123
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne