Ogłoszenie

Postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości w Borze.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33850194
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1102/18 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Komperdy i Heleny Komperdy o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Borze, oznaczonej jako działka ewid. 695, obr. 0003 Bór - dr odpowiada p.gr.l.kat.695 z Lwh 357 c.d. KW NS1T/00005300/2 o pow. 0,0304 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Józefa Rychtarczyka, Bronisławę Rychtarczyk, Marię Komperdę, Mariannę Komperdę, Annę Strobot, Jana Komperdę i Józefa Komperdę lub ich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33850194
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne