Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia udziału we własności nieruchomości.

mazowieckie, Rawicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33850214
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-900 Rawicz
Ulica
Ignacego Buszy 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RAWICZU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie pod sygn. akt I Ns 7/18 toczy się sprawa z wniosku Kazimierza Macieja Kajetańczyka o stwierdzenie zasiedzenia udziału Heleny Pelagii Chwiłkowskiej we własności nieruchomości położonej w Miejskiej Górce, przy ul. Rynek 1, działka numer 204, o powierzchni 0,0540 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00002901/5. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Heleny Pelagii Chwiłkowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swe prawo do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
33850214
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne