Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia poprzez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Chodorążek, gmina Lipno

kujawsko-pomorskie, Lipno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33850150
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-600 Lipno
Ulica
Piłsudskiego 15/17

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Lipnie
toczy się postępowanie oznaczone sygnaturą I Ns 23/18 z wniosku Stanisława Kalowskiego o stwierdzenie nabycia poprzez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 313, 79, 102, 120, 129, 175 i 174/1 (ostatnia zabudowana) o łącznej powierzchni 06.19.00 ha położonej w miejscowości Chodorążek, gmina Lipno oraz niezabudowanych działek numer 547/2 o powierzchni 00.48.00 ha i 725 o powierzchni 00.59.00 ha położonych w miejscowości Wólka, gmina Skępe i niezabudowanej działki numer 124 o powierzchni 00.98.00 ha położonej w miejscowości Jarczewo, gmina Skępe, wszystko powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla wyżej wymienionych nieruchomości nie można stwierdzić, czy są urządzone księgi wieczyste lub prowadzone zbiory dokumentów w Sądzie Rejonowym w Lipnie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w niej i wykazali swe prawa do ww. nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd pominie ich w toku dalszego postępowania i stwierdzi zasiedzenie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy, o ile zostanie ono udowodnione.
33850150
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne