Ogłoszenie

Postanowieniem Sądu Rejonowego został złożony depozyt stanowiący własność Marianny Krysiewicz zm. 23.02.2016 r. w Bielawie.

dolnośląskie, Dzierżoniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33850942
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-200 Dzierżoniów
Ulica
Świdnicka 51
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie I Ns 101/18 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie zezwolił Powiatowi Dzierżoniowskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Bielawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12571,34 zł (dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści cztery grosze), stanowiącej własność Marianny Krysiewicz, zmarłej w dniu 23 lutego 2016 roku w Bielawie, ostatnio stale zamieszkałej w Bielawie; przy czym złożona do depozytu kwota może być wydana spadkobiercom Marianny Krysiewicz na ich wniosek po okazaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Mariannie Krysiewicz lub poświadczonego notarialnie aktu poświadczenia dziedziczenia.
W związku z powyższym Sąd wzywa spadkobierców Marianny Krysiewicz do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia wezwania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi likwidację depozytu i jego przejście na własność Skarbu Państwa.
33850942
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne