Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości polożonych w Harbutowicach

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33851279
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Józefy Martyniak zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 716/17 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Harbutowicach, oznaczonych jako:
a. dz. 2 odpowiadająca pb. 33, pgr. 359, pgr. 360 objętej Aktem Własności Ziemi z dnia 15 maja 1976 r. wydanym przez Naczelnika Miasta i Gminy w Sułkowicach za nr. 376/76 oraz Lwh 174 gm. kat. Harbutowice,
b. dz. 11 odpowiadająca pgr. 381 objętej Aktem Własności Ziemi z dnia 15 maja 1976 r. wydanym przez Naczelnika Miasta i Gminy w Sułkowicach za nr. 376/76 oraz Lwh 174 gm. kat. Harbutowice,
c. dz. 71 odpowiadająca pgr. 383 objętej Aktem Własności Ziemi z dnia 15 maja 1976 r. wydanym przez Naczelnika Miasta i Gminy w Sułkowicach za nr. 376/76 oraz Lwh 174 gm. kat. Harbutowice,
d. dz. 759 odpowiadająca pgr. 774/15, pgr. 774/13 objętym Zd 1182 oraz prowadzonym dla zaginionej Lwh 472 gm. kat. Harbutowice przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, pgr. 776/2 objętej Zd 1183 prowadzonym dla zaginionej Lwh 470 gm. kat. Harbutowice przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych oraz pgr. 778/1 objętej zaginioną Lwh 472 gm. kat. Harbutowice - wszystkie parcele objęte Aktem Własności Ziemi z dnia 15 maja 1976 r., wydanym przez Naczelnika Miasta i Gminy w Sułkowicach za nr. 376/76,
e. dz. 781 odpowiadająca pgr. 774/19 objętej Aktem Własności Ziemi z dnia 15 maja 1976 r. wydanym przez Naczelnika Miasta i Gminy w Sułkowicach za nr. 376/76 oraz Zd 1181 prowadzonym dla zaginionej Lwh 472 gm. kat. Harbutowice przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych,
f. dz. 789 odpowiadająca pgr. 774/7, pgr. 776/8, objętym KW KR1Y/00008004/5, pgr. 782/26 objętej KW KR1Y/00007964/5 - wszystkie parcele objęte Aktem Własności Ziemi z dnia 15 maja 1976 r. wydanym przez Naczelnika Miasta i Gminy w Sułkowicach za nr. 376/76,
b. dz. 903 odpowiadająca pgr. 773/13 objętej Aktem Własności Ziemi z dnia 15 maja 1976 r. wydanym przez Naczelnika Miasta i Gminy w Sułkowicach za nr. 376/76 oraz Zd 1181 prowadzonym dla zaginionej Lwh 472 gm. kat. Harbutowice przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych.
W Lwh 174 gm. kat. Harbutowice prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, jako właściciele wpisani są: Jan Chwała, Michał Chwała, Władysław Chwała, Maria Chwała, Stanisława Chwała, Franciszek Drożdż, Maria Drożdż.
W Zd 1181 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, dla zaginionej Lwh 472 gm. kat. Harbutowice jako właściciele wpisani są: Jan Chwała, Michał Chwała, Franciszek Drożdż, Maria z Chwałów Drożdż.
W Zd 1182 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, dla zaginionej Lwh 472 gm. kat. Harbutowice jako właściciele wpisani są: Franciszek Drożdż, Maria z Chwałów Drożdż.
W Zd 1183 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych, dla zaginionej Lwh 470 gm. kat. Harbutowice jako właściciele wpisani są: Franciszek Drożdż, Maria z Chwałów Drożdż.
W KW KR1Y/00007964/5 jako współwłaściciele ujawnieni są: Benedykt Chmielik syn Wiktorii, Franciszek Frączek syn Wojciecha i Marii, Stanisław Chmieli syn Karola i Reginy, Józef Golonka syn Kaspra i Magdaleny, Aniela Kois córka Kaspra i Marii, Franciszek Marian Bogdał syn Józefa i Anieli, Karol Rusin, Kasper Golonka, Józef Bogdał, Henryk Bogdał, Aniela Bogdał, Mateusz Gielata syn Mateusza, Józef Bogdał syn Szczepana, Franciszka Bogdałowa, Roman Chmielik, Maria Chmielikowa, Rozalia Światłoniowa, Maria Magiera, Wiktoria Magiera, Aniela Bogdał, Maria Magierówna, Wiktoria Magierówna, Anna Gielata.
W KW KR1Y/00008004/5 jako współwłaściciele ujawnieni są: Franciszek Dróżdż syn Jakuba i Anny oraz Maria Dróżdż córka Stanisława i Franciszki.
W Akcie Własności Ziemi z dnia 15 maja 1976 r., wydanym przez Naczelnika Miasta i Gminy w Sułkowicach za nr. 376/76 jako właściciel objętych aktem nieruchomości ujawniony jest Franciszek Drożdż syn Jakuba i Anny.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły w tut. Sądzie i udowodniły uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33851279
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne