Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Płockiego

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33852097
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyOGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie oraz art. 124 ust.1, art. 124a, w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2018, poz. 121 z późn. zm.)
Starosta Płocki
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z niezabudowanej nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym ( brak stwierdzenia nabycia spadku po jednym ze współwłaścicieli ) położonej w gminie Nowy Duninów w następującym obrębie :
Karolewo działka ewidencyjna nr 267, pow. 0,22ha,
w związku z budową sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia.
W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.
Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59, lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
33852097
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne