Ogłoszenie

Ogłoszenie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33852674
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PHU DOMAR S.A.

SzczegółyPHU "Domar" S. A. z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 29, NIP 9462126510, wpis do KRS numer 0000053062, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 973.300 zł. ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Rapackiego 14, składającej się z działki budowlanej, o nr ew. 35 o pow. 8.338 m2 z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej 5 budynkami o łącznej pow. ok. 3.600 m? z prawem własności - posiadającej księgę wieczystą: LU1I/00105297/2. Cena wywoławcza 3.600.000,- zł. (zwolniona z podatku VAT). Nieruchomość przynosi pożytki cywilne - czynsz z wynajmu położonych na niej budynków. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 r. w kwocie 180.000,- zł. na rachunek: 69 1240 1503 1111 0010 0359 9382. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie z dopiskiem:
"Przetarg Rapackiego" do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 14:00 w biurze Spółki: 20-102 Lublin, ul. Zamojska 29 (obowiązuje data wpływu). Spółka zastrzega, że w przypadku ofert zbliżonych cenowo będzie przeprowadzony przetarg ustny.
Spółka zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu w siedzibie Spółki, informacje także telefoniczne: (81) 532-40-30 lub drogą elektroniczną - poczta@domar.lublin.pl.
33852674
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne