Ogłoszenie

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Puławach I Wydział Cywilny

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33852762
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach,
pod sygnaturą akt I Ns 359/18 toczy się sprawa z wniosku Roberta Kazimierza Mędziaka z udziałem Zbigniewa Mędziaka i innych o stwierdzenie, że Zofia Jabłońska i Bronisław Jabłoński nabyli przez uwłaszczenie własność nieruchomości położonej w Woli Przybysławskiej, oznaczonej w aktualnej ewidencji gruntów numerem 2001/3 o pow. 0,1399 ha i 2001/4 o powierzchni 1,8701 ha. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności zaś następców prawnych pierwotnego właściciela tej nieruchomości, to jest spadkobierców po Stanisławie Jabłońskim, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33852762
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne