Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Ochotnicy Dolnej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33853054
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 1082/18 toczy się postępowanie z wniosku Leszka Krzyśko, zam. os. Młynne 126, 34-452 Ochotnica Dolna, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 7834/57, 7834/59, 7834/60, 7834/61, 7834/63 o pow. 1.5416 ha, poł. w Ochotnicy Dolnej.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Antoniego Nogawka, Rozalię Nogawka, Rozalię Krzyśko, Jana Królczyka, Mariana Królczyka lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanych wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie prawa własności na rzecz: Leszka Krzyśko s. Jana i Marii, jeżeli zostanie ono wykazane.
33853054
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne