Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Szczawnicy

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33853030
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy trag
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegółyogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
pod sygn. akt I Ns 1161/18 toczy się postępowanie z wniosku Marii Gabryś o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Szczawnicy o pow. 0,6290 ha, oznaczonych jako: dz. ewid. 4179 - powstała z pgr.l.kat. 6610/7 z KW NS1T/00021847/6, dz. ewid. 4409 - powstała z pgr.l.kat. 6368/1 z Lwh 236, który utracił moc prawną, dz. ewid. 749/1 - powstała z pgr.l.kat. 7192/9 z Lwh 262 cd. KW - 20666, dz. ewid. 754 - powstała z pgr.l.kat. 7190/5 z Lwh 262 cd. KW - 20.666, 912/1 - powstała z części pgr.l.kat. 7201 z Lwh 827, który utracił moc prawną oraz dz. ewid. 930 - powstała z pgr.l.kat. 7178/9.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza Zofię Kożecką, Małgorzatę Mendzal, Bronisławę Malinowską, Józefa Ciesielkę, Zofię Zachwieja, Marię Dziedzina lub ich następców prawnych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Nowym Targu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33853030
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne