Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Szczawnicy

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33853035
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 906/18, toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Ciesielki zam. ul. Niterbarg 3, 34-460 Szczawnica o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 4658, 4659, 4660, 4661 o pow. 0,2459 ha poł. w Szczawnicy obr. 1.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Abazję z Mastalskich Ramulkową, Anielę z Mastalskich Holakową, Józefa Mastalskiego, Mariannę z Walkowskich Mastalską, Anielę Głodek, Stefanię Zamarło, lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanych wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycia prawa własności na rzecz: Stanisława Ciesielki s. Józefa i Wiktorii, jeżeli zostanie ono wykazane.
33853035
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne