Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Obidowej gmina Nowy Targ

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33853040
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 397/18 toczy się postępowanie z wniosku Władysławy Duda, zam. Obidowa 15, 34-404 Klikuszowa, o stwierdzenie zasiedzenia udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewid. nr: 616/3, 619/1, 619/2, 654/23, 656/1, 660, 662/1, 789/4 o łącznej pow. 4,7926 ha, poł. w Obidowej, gmina Nowy Targ.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Andrzeja Pępek s. Jana i Anny, Annę Pępek c. Józefa i Rozalii, Józefa Duda s. Bartłomieja i Tekli, Katarzynę Irenkiewicz c. Andrzeja i Wiktorii, Helenę Krauzowicz c. Andrzeja i Wiktorii, Stefanię Duda c. Andrzeja i Wiktorii, Jana Duda s. Andrzeja i Wiktorii, Stanisława Duda s. Andrzeja i Wiktorii, Marię Duda c. Andrzeja i Wiktorii, Jędrzeja Pępek, Reginę Pępek, Mariannę Duda c. Jana, Katarzynę Duda, Józefa Duda, Annę Duda zd. Kuros, Anielę Czeladzińską zd. Sołtys, Helenę Duda c. Jana, Bronisławę Pępek c. Andrzeja, Anielę Czeladzińską Huzior, Józefa Czeladzińskiego s. Wojciecha, Katarzynę Czeladzińską c. Wojciecha, Zofię Duda c. Jana, Annę Hyzan zd. Duda c. Jana, Annę Hyzen c. Jana, Wiktorię Duda c. Jana, Stanisława Duda s. Jana, Ludwika Duda, Annę Myrdacz zd. Antolec, Rozalię Ficową zd. Myrdacz, Józefa Myrdacz, Bronisława Myrdacz s. Stanisława, Ludwika Myrdacz s. Stanisława, Władysława Myrdacz s. Stanisława, Stefanię Myrdacz c. Stanisława, Józefa Myrdacz s. Ludwika, Zofię Myrdacz c. Ludwika, Wojciecha Myrdacz s. Ludwika, Jana Myrdacz s. Ludwika, Rozalię Myrdacz c. Ludwika, Jadwigę Myrdacz c. Ludwika, Stanisława Myrdacz s. Ludwika, Stanisława Duda s. Józefa, Anielę Dudową zd. Parzygnat, Wiktorię Pępek zd. Duda c. Józefa, Annę Antolec lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanych wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie prawa własności na rzecz: Władysławy Duda c. Józefa i Aleksandry, jeżeli zostanie ono wykazane.
33853040
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne