Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Chyżnem gmina Jabłonka

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33853051
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 909/18 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Czerwonka zam. 34-481 Chyżne 104 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 4364/2, 4367/2, 4372/2, 4375, 8000/36, 4750/4, 4753/4 o pow. 1.0813 ha poł. w Chyżnem, gmina Jabłonka.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Karola Kowalczyka s. Marii z domu Szkodoń, lub jego spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanych wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycia prawa własności na rzecz: Henryka Czerwonka s. Karola i Anny oraz Ewy Czerwonka c. Alojzego i Marii, jeżeli zostanie ono wykazane.
33853051
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne