Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33853206
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WOŁOMINIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 2026/16 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ząbki o zasiedzenie nieruchomości, położonej w Ząbkach, gmina Ząbki obręb nr 0032, 03 - 08, stanowiącej działkę o nr ew. 69 drogę ul. Lipowa o powierzchni 0,5285 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa właścicieli nieruchomości oraz ich spadkobierców, a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału w niniejszej sprawie i wykazania własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33853206
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne