Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Tylmanowej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33853375
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 926/18 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Adamczyk o zasiedzenie nieruchomości położonej w Tylmanowej, gmina Ochotnica Dolna, oznaczonej jako działki ewid. nr: 2449/3, 6483/14, 2448/2.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33853375
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne