Ogłoszenie

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Suwałkach

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33853330
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w spawie sygn. akt I Ns 49/18 z wniosku Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Mroczek z domu Rytel, córce Czesława i Haliny, urodzonej 9.11.1957 roku w Piszu, zmarłej dnia 10.12.2016 r. w Suwałkach, ostatnio stale zamieszkałej w Suwałkach.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33853330
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne