Ogłoszenie

Informacja o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości położonej w Kamień Pomorskim należącej do Franciszka Rolleczka

zachodniopomorskie, Kamień pomorski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33854055
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Tomasza Krakowskiego o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim działek nr 287, 12, 14, 13, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1K/00015028/5 należącej do Franciszka Rolleczka ur. 5 kwietnia 1897 r., ostatnio stale zamieszkałego w Polsce w Kamieniu Pomorskim, który w łatach 60. XX wieku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Wzywa się następców prawnych Franciszka Rolleczka, aby w terminie trzech miesięcy licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim I Wydziału Cywilnego i wykazali swoje prawa do spadku, w tym do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu I Ns 136/17.
33854055
drukuj ogłoszenie