Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Kościelec

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33853431
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny, informuje, iż pod sygnaturą I Ns 1736/16/N toczy się postępowanie o zasiedzenie przez Barbarę Kaczmarską własności nieruchomości - działki nr 396/2, położonej w miejscowości Kościelec, gminie Proszowice, o powierzchni 0,1620 hektara, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i udokumentowania swoich praw do wskazanej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.
33853431
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne