Ogłoszenie

Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłości PHU Tadeusz Lalak

lubelskie, Wojciechów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33852614
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PUH TADEUSZ LALAK WYRÓB I SPRZEDAŻ BRYKIETU - PELETU W UPADŁOŚCI

SzczegółySędzia - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu - Peletu w Palikijach Pierwszych (sygn. akt IX GUp 85/17) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż kompleksu nieruchomości w miejscowości Miłocin Kolonia, w postaci:
1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej grunty orne o numerach ewidencyjnych
nr 335/4 i 336 o łącznej powierzchni 3,23 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LU1O/00066453/4;
2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej grunty orne o numerach ewidencyjnych nr 302/4, 303/6 i 304 o łącznej powierzchni 2,0063 [ha], dla którego Sąd Rejonowy
w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LU1O/00013217/2;
3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej grunty orne o numerze ewidencyjnym 303/8 o powierzchni 0,3376 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LU1O/00063239/7.
Łączna cena wywoławcza za sprzedaż nieruchomości wynosi 290.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych zero groszy).
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty) do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydział Gospodarczego
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a posiedzenie w przedmiocie wyboru
i zatwierdzenia ofert odbędzie się w wyżej wskazanym Sądzie, w dniu 26 listopada 2018 r.
godz. 11:00, sala XXIV.
Warunki przetargu (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11,
lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.
33852614
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne