Ogłoszenie

Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłości PHU Tadeusz Lalak

lubelskie, Wojciechów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33852620
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PUH TADEUSZ LALAK WYRÓB I SPRZEDAŻ BRYKIETU - PELETU W UPADŁOŚCI

SzczegółySędzia - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu - Peletu w Palikijach Pierwszych (sygn. akt IX GUp 85/17) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 243/2, 242/2
i 243/3 o łącznej powierzchni 4,86 [ha] położone w Palikijach Pierwszych nr 155, gmina Wojciechów, zabudowane budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 388,00 [m?], budynkiem gospodarczym garażowo - składowym o powierzchni zabudowy 1.558,00 [m?], budynkiem obory o powierzchni użytkowej 255,00 [m?], budynkiem produkcyjnym
o powierzchni użytkowej 840,37 [m?] oraz budynkiem suszarni o powierzchni użytkowej
194,40 [m?] i budowlami, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LU1O/00021862/7.
Cena wywoławcza za sprzedaż nieruchomości wynosi 1.560.750,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty) do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydział Gospodarczego
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a posiedzenie w przedmiocie wyboru
i zatwierdzenia ofert odbędzie się w wyżej wskazanym Sądzie, w dniu 26 listopada 2018 r.
godz. 10:00, sala XXIV.
Warunki przetargu (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11,
lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.
33852620
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne