Ogłoszenie

Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłości Res-Gaj

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33854053
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
RES-GAJ SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości RES-GAJ Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zakup objętych masą upadłości udziałów wynoszących 898.7000, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy w łącznej wysokości 89.870.000,00 w spółce MAK Kruszywa Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie (KRS 0000457496), co stanowi 95% w kapitale zakładowym, za cenę nie niższą niż 2 192 828 zł, co stanowi 50% wartości likwidacyjnej. Sprzedaż odbywać się będzie z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferty z adnotacją na kopercie: "OFERTA-RES-GAJ-UDZIAŁY W MAK KRUSZYWA" należy składać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Dobrowolska w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 101, 20-469 Lublin w terminie do 05 grudnia 2018r. do godz. 13.00 (liczy się data wpływu a nie data nadania). Oferty muszą spełniać wymogi wskazane w Regulaminie sprzedaży z wolnej ręki udziałów w spółce MAK KRUSZYWA sp. z o.o. z/s w Rzeszowie wpisanej w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000457496, wchodzących do majątku masy upadłości RES-GAJ Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej z/s w Rzeszowie. Z Regulaminem i operatem szacunkowym można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, tel. 515 476 584, 515 476 638, 609 552 788, kancelariasyndyka101@wp.pl, w dni robocze w godz. 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie w całości lub w części bez podania przyczyny.
33854053
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne