Ogłoszenie

Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłości Res-Gaj

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33854058
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
RES-GAJ SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości RES-GAJ Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zakup objętych masą upadłości praw do nieruchomości za cenę nie niższą niż 50% wartości likwidacyjnej, dla których urządzone są KW nr: PR1P/00098226/3 za cenę nie niższą niż 3 192 337,00 zł, PR1P/00094230/6 za cenę nie niższą niż 14 984 532,00 zł, PR1P/00073839/2 za cenę nie niższą niż
861 217,00 zł, KI1J/00025251/0 za cenę nie niższą niż 96 163,00 zł. Sprzedaż odbywać się będzie z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferty z adnotacją na kopercie: "OFERTA-RES-GAJ-NIERUCHOMOŚCI" należy składać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Dobrowolska w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 101, 20-469 Lublin w terminie do 05 grudnia 2018r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu a nie data nadania). Oferty muszą spełniać wymogi wskazane w Regulaminie sprzedaży z wolnej ręki praw do nieruchomości wchodzących do majątku masy upadłości RES-GAJ Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej z/s w Rzeszowie. Z Regulaminem i operatami szacunkowymi można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, tel. 515 476 584, 515 476 638, 609 552 788, kancelariasyndyka101@wp.pl, w dni robocze w godz. 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie w całości lub w części bez podania przyczyny.
33854058
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne