Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33855084
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Kelles-Krauza 13 lok.7 U

SzczegółySyndyk masy upadłości EKO FOOD Janów Sp. z o.o. z/s w Janowie k/Kozienic
ogłasza przetarg na sprzedaż
ZAKŁADU PRODUKCJI SOKÓW TŁOCZONYCH NFC
I. Przedmiot przetargu
Przedsiębiorstwo upadłego jako całość, w którego skład wchodzi:
1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w m. Janów 44, gmina Kozienice, powiat kozienicki, woj. mazowieckie, oznaczonej jako działka nr ewid. 60/11 o pow. 2,0739 ha, zabudowanej budynkami:
- produkcyjno-magazynowym o pow. użytkowej 2430 m2,
- socjalno-biurowym o pow. uż. 310,5 m2,
- biurowym o pow. użytkowej 90 m2,
- portierni o pow. użytkowej 19,7 m2,
- garażowym z wiatą o pow. uż. 344 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi Księgę Wieczystą nr RA1K/00036169/1;
2. Urządzenia techniczne i maszyny tworzące n/w ciągi produkcyjne:
- linię technologiczną do rozlewu soku w butelki szklane wraz z dodatkowym osprzętem,
- linię do wyciskania i tłoczenia soku f. Flottweg Separation Technology,
- linię do mycia C.I.P. f. Biostal,
oraz kilka oddzielnych urządzeń służących do schładzania cieczy, jej sprężania, tłoczenia, warzenia itp.;
3. Środki transportu;
4. Wyposażenie biura i zakładu produkcyjnego.
Cena wywoławcza wynosi 2.825.000,- zł brutto.
II. Warunki przetargu
1. Zaakceptowanie Regulaminu przetargu,
2. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z w/w regulaminem wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem "Przetarg - Eko Food" w Biurze Syndyka przy ulicy K. Kelles-Krauza 13 lok. 7U, 26-610 Radom, w terminie do dnia 22.11.2018 r. do godz. 15:00.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 282.500,- zł na rachunek bankowy masy upadłości:
"Eko Food Janów" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Janów 44, 26-900 Kozienice, BS Końskowola 13 8741 0004 0070 1499 2000 0010; do dnia 22.11.2018 r.
III. Informacje dodatkowe
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Regulamin przetargu - do wglądu w dni robocze w godz. 10-14 w Biurze Syndyka.
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 501 104 650, e-mail: biuro.syndyka.radom@wp.pl.
33855084
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne