Ogłoszenie

Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłości Grill Pol Sylwester Kowalski

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33855202
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRILL POL SYLWESTER KOWALSKI W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie (sygn. akt IX GUp 82/17), zaprasza do składania ofert na zakup budynku magazynowo-produkcyjnego o pow. użytkowej 577.00 m2, posadowionego na działce gruntu nr 627/13 o powierzchni 0,58 ha, wraz z infrastrukturą techniczną, położonej w Brzezicach w gminie Piaski, objętej KW nr LU 1I/00133169/1, która zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski przeznaczona jest w części pod Obszar Urządzeń Rolnictwa - zapis planu RM oraz w części pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy - zapis planu RP. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu do biura syndyka) na adres: Biuro Syndyka, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00.
33855202
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne