Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Ciborowicach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33855938
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą I Ns 1360/17/N toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Sikory przy uczestnictwie Elżbiety Jusko i Józefy Piorunowicz o stwierdzenie nabycia własności w trybie ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych nieruchomości składającej się z działki nr 69/2 o powierzchni 0,2800 ha położonej w Ciborowicach, w województwie małopolskim, powiat proszowicki, obręb ewidencyjny nr 0002 Proszowice, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia własności.
33855938
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne