Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obwieszczenie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33857151
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁOMZY

SzczegółyŁomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu przy ul. Reymonta 7A w Łomży. Termin składania ofert - 20.12.2018 r. do godz. 1100. Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży - Aleja Legionów 7B, 18 - 400 Łomża, w sekretariacie (pokój nr 1), w zaklejonych kopertach/paczkach z adnotacją "Budowa budynku wielorodzinnego Reymonta 7A. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert". Dokumentację projektową w formie elektronicznej zainteresowani oferenci mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 6.Informacje o przetargu i przedmiary robót zamieszczono na stronie internetowej spółdzielni - www.lsmlomza.pl . Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 20.12.2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie ŁSM, pokój nr 10 (świetlica). Dodatkowe informacje można uzyskać : branża budowlana i drogowa - tel. 86 215 26 37, branża sanitarna - tel. 86 216 22 13 i branża elektryczna - tel. 86 215 26 77
33857151
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne