Ogłoszenie

Nabór wniosków na podniesienie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33857574
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków
Na podniesienie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych
Działanie:
Oś priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie
Nabór nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/18.
Dla kogo?
O dofinansowanie ubiegać się mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
Na co?
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
- Szkolenia podnoszące kompetencje językowe lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.
Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.
Kiedy?
Nabór od 27 grudnia 2018 r. od godziny 00.00 do 31 stycznia 2019 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronach internetowych www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
33857574
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne