Ogłoszenie

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33858245
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 199/18 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej budynku wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 19 w Świdniku o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Frączku, zmarłym w dniu 22 stycznia 2012 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Świdniku, ul. Niepodległości 19/20. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33858245
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne