Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłości Krypton Sp. z o.o.

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33858455
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KRYPTON SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości KRYPTON sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach sprzeda z wolnej ręki w drodze przetargu ofertowego, niżej wymienione ruchomości w cenach netto nie niższych niż podane w ogłoszeniu:
Pozy
cja
Nazwa ruchomościcena wywoławcza netto [zł]Wadium
[zł]
1Ładowarka kołowa XCMG EUROPA ZL30G, r. prod. 2013; VIN XUG0300KKDCB04275122 880,0012 500,00
2Agregat sprężarkowy CORCEN/AUREX; r. prod. 2013, nr seryjny 69580EL40 960,004 100,00
3Nalewaki -urządzenia NO napełniająco -opróżniające ELGUM, r. prod. 2012 -9 sztuk x 11 088,00 zł/szt.99 792,0010 000,00
4Samochód Dacia Logan MCV 1,6; nr rej WS 67112;VIN UU1USD1F542772952, r. prod.20105 800,00600,00
5Waga samochodowa MASA, r. prod. 2013 wraz ze zestawem komputerowym 201353 531,005 500,00
6Podciągarki wagonowe - sztuk 46 000,00600,00
7Ciągnik siodłowy Volvo ; nr rej. WS 249758 500,001 000,00
8Samochód osobowy Toyota LAND CRUISER 120 ; nr rejestracyjny WS 5955925 300,002 600,00
9Cysterna kolejowa do gazu FWŚ22 400,002 300,00
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przesłanie lub złożenie w biurze syndyka w Siedlcach ulica Wałowa 6 oferty zakupu oraz wpłacenie wadium na poszczególne pozycje zawierającej:
1.Nazwisko i imię oferenta oraz jego adres, a w przypadku osób prawnych nazwę i siedzibę firmy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji.
2.Oferowaną cenę zakupu, przy czym nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza .
3.Orygnał wpłaty wadium na konto upadłego Nr 06 2030 0045 1110 0000 0128 9030
4. Oferty zakupu należy składać dla każdej pozycji oddzielnie.
5. Do wylicytowanej ceny zakupu zostanie doliczony podatek VAT.
6.Oferty nabycia ruchomości należy przesłać listem poleconym (lub złożyć osobiście) z dopiskiem na kopercie "Przetarg" z podaniem numeru pozycji z ogłoszenia na adres: KRYPTON sp. z o.o., ulica Wałowa 6, 08-110 Siedlce do dnia 4 grudnia 2018 roku do godz. 1400 (data wpływu oferty do biura syndyka).
II. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7.12.2018 roku o godz. 11.00 w biurze syndyka
1.Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo przeprowadzenia wśród oferentów uczestniczących w otwarciu ofert licytacji w celu uzyskania najlepszej ceny sprzedaży..
2.Syndyk nie odpowiada za ukryte wady fizyczne i sprawność techniczną sprzedawanych ruchomości.
3.Sprzedawane ruchomości można oglądać;
poz. "1" do "7"- Zabłotczyzna 30, 17-220 Narewka -terminal przeładunkowy,
poz. "8"- Siedlce ul. Wałowa 6; poz. "9"- Siemianówka
oraz szczegółowe informacje można uzyskać w dniu 28- 30.11.2018r w godz. 10.00-14.00 po uprzednim skontaktowaniu się z syndykiem lub osobą upoważnioną.
4. Wszystkie koszty związane z zakupem ponosi nabywca
5. Wydanie i odbiór zakupionych ruchomości nastąpi po zapłaceniu całej ceny sprzedaży w dniu przetargu lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
6. Brak zapłaty oraz nieodebranie ruchomości we wskazanym terminie spowoduje ponowne ich wystawienie do sprzedaży, a zapłacone wadium przechodzi do masy upadłości.
7.Osoby zainteresowane zakupem w/w ruchomości proszone są o kontakt z osobą upoważnioną pod numerem telefonu 660 897 910
33858455
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne